Szolgáltatási Feltételek

ÁSZF

Bankkártyás fizetés

Webáruházunk részére a Stripe.com valamint a Barion.com biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Stripe.com fizetőoldalára / Barion.com fizetőoldalra, így a fizetés közvetlenül a Stripe  / Barion által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. A szolgáltatásokat a megrendelés után maxium 24 órán belül aktiváljuk.

Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Lehetősége van bankiátutalásos fizetési módot is választani. Ebben az esetben a rendelés feldolgozását követően 8 napos fizetési határidővel díjbekerőt állítunk ki. A szolgáltatásokat a díjbekérő rendezése után aktiváljuk.

Elektronikus számla

Cégünk a tárhely és domain szolgáltatásokkal kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ehhez a Billingo.hu számlázó programot használjuk.

Ügyfeleinknek automatikusan, emailben küldjük ki az elektronikus számlát.

Fizetési módok: átutalás, banki készpénz befizetés (OTP Bank), bankkártyás fizetés (Stripe / Barion)

Szerződés

Az IconoStore (Iconocoders) egyedi szerződést külön nem köt, az Általános Szerződési Feltételeink elfogadását az első számla vagy díjbekérő befizetésével nyugtázza minden ügyfelünk.

Számláink fizetési határidejéről, annak közeledtéről, illetve lejártáról automata értesítőket és figyelmeztetőket küldünk. Kérjük a fizetési határidőket fokozottan vegyék figyelembe, ha a számla domain megújítást is tartalmaz. Csak határidőre történő fizetés esetén tudjuk domain nevének megújítását garantálni. Késedelmes fizetés esetén tárhelyének elérését a fizetési határidő lejárta után 30 napig biztosítjuk éves előfizetés esetén, havi előfizetés esetén tárhelye a fizetési határidő lejárta után 7 napig érhető el.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen:

A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja. A hozzáférési- és más szükséges információkat az előfizető részére e-mailben elküldi.

A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

1. Kovács Dániel E.V (Iconocoders/NetstarMedia) (1134. Budapest Váci út 47/B Ü-1., adószám: 65921429141 továbbiakban: szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben ) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a közösen megállapított áron és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

2. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A szolgáltató köteles a szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges harmadik fél által biztosított szolgáltatások.
2.2 A szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít az előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
2.3 A szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez.
2.4 A szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát vagy díjbekérőt a szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az előfizető a szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
2.4.1 A számla kifizetése jelenti a szerződés megkötését és az ÁSZF elfogadását.
2.5 Előfizető jogosult a szolgáltatást ingyenesen tesztelni, ez irányú igényét a szolgáltató felé a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles jelezni. Ez esetben a Szolgáltató a 15 napos tesztidőszak után állít ki számlát. Amennyiben az előfizető nincs megelégedve a szolgáltatással, akkor a 15 napos periódus alatt a szolgáltatást bármikor indoklás nélkül email-ben, telefonon, írásban lemondhatja.

2.6 A szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;
2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
2.6.5 VPN szerveren tilos bármiféle filemegosztási forgalmat generálni, valamint a szolgáltatást a Magyarország törvényeibe, rendeletibe ütköző cselekedetre használni.
2.7 A szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az előfizető által a szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
2.7.1 A szolgáltató az előfizető tárhelyéről minden nap 03:00 órai kezdettel biztonsági mentést készít. A mentett adatokat 14 napra visszamenőleg napi szinten fizikailag és földrajzilag más helyen lévő szerveren megőrzi. Ezeket a mentéseket az előfizető kérésére az előfizető tárhelyére visszaállítja, vagy az előfizető részére letöltés útján hozzáférhetővé teszi. A biztonsági mentések nagy száma és biztonságos tárolási módja ellenére a szolgáltató javasolja, hogy a teljes adatbiztonság érdekében a felhasználók is rendszeresen készítsenek mentéseket tárhelyükről. Biztonsági mentésből adatvisszaállítás évente két alkalommal díjmentes, a további visszaállítások díja 3.000 Ft / alkalom.
2.8 A szolgáltató jogosult az előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.
2.9 A szolgáltató jogosult az előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

3. Az előfizető jogai és kötelezettségei
3.1 Az előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
3.2 Az előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
3.3 Az előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az előfizető felelősséggel tartozik.
3.4.1 Az előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az előfizetés felmondását eredményezik a szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.
3.5 Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az előfizető felel.
3.6 Az előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az előfizető adatainak átadására egy, a szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak. Éves előfizetés esetén a fizetési határidő lejárta után 15 nappal, havi fizetés esetén a fizetési határidő lejárta után 7 nappal korlátozzuk a tárhelyhez való hozzáférést, illetve a tárhelyen lévő adatokat töröljük)
3.7 Az előfizető köteles a szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
3.8 Az előfizető elfogadja, hogy
3.8.1. Nem használhatja a rendszer forrásainak több mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak.
3.8.2 Nem futtathat bármi féle interaktív real-time chat alkalmazást, amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
3.8.3 Nem futtathat IRCD vagy daemons típusú alkalmazásokat.
3.8.4 Nem futtathat IRC-el azonos működéssel rendelkező programot.
3.8.5 Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
3.8.6 Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
3.8.7 Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
– Videómegosztó weboldalt
– Torrent tracker
– Ingyenes játékmegosztó oldalakat
– Topsites
– IRC Szkriptek/Bots
– Proxy Szkriptek/Anonymizers
– Kalóz Szoftverek/Warezok
– Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
– AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
– IP Scanners
– Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
– Spam szkriptek, mail bombers
– Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
– File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
– Audio streaming
– Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
– Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
– Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
– MUDs/RPGs/PPBGs
– Gyülöletkeltő/Rasszista tartalmak
– Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
– Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
– Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
– Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow-fraud.com)
– Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)
3.8.9 Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
3.8.10 PHP include -okra csak így hivatozhat: “include.php” és nem “http://domainnev.hu/include.php”)
3.8.11. Tilos a szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.
3.9 Előfizető nem adhatja tovább a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat. Kivételt képeznek viszonteladói csomagjaink.

4. Rendelkezésre állás garancia érvényesítése
Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több mint 0,5 % -nál többet nem volt elérhető, a szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat. 3. fél által használt monitor program riportjai az érvényesítéshez nem használható a szerverek ilyen programokkal való külső kompatibilitása miatt. A rendelkezésre-állás garancia érvényesítéséhez a szolgáltató honlapon megadott e-mail címére kell írni 15 napon belül egy kérést, melyet elbírálva a szolgáltató a biztosított 1 hónapot jóváírhatja.

5. A szerződés időtartama, árváltozás
5.1 A szolgáltatás a megrendeléskor az előfizető által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a következő időtartamról szóló számla kifizetése is újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges.
5.2 A szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban erről köteles tájékoztatni az előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett díj nem módosítható.

6. ÁSZF változásai
A szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.

7. A szerződés hatálya
7.1 A szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az előfizető számára.
7.2 Amennyiben valamelyik fél a szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
7.3 Amennyiben az előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a szerződés érvényességéig esedékes díjat a szolgáltatónak a szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
7.4 Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.
7.5 A szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
7.6 A szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a szolgáltatáshoz igénybe vett domain nevet másik szolgáltatóhoz az előfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a szolgáltató részéről, de a szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén) A szolgáltató az előre kifizetett szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.

8. Egyebek
8.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
8.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

9. VIS MAJOR
9.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
9.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
9.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

10. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
10.1. A szerződés a megrendeléssel automatikusan életbe lép és határozatlan időre szól. A szerződés megszűnés csak a szerződés nem betartása miatt jöhet létre.

10.2. ADATVÉDELEM
10.2.1 felhasználó köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy a felhasználó adatai nyilvános adatnak minősülnek.
1102.2 A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
? az 1992. évi LXIII. törvény – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
. az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
? az “Online Privacy Alliance” ajánlásait

Részletes adatvédelmi elvek: https://adatvedelmgdpr.hu valamint https://iconocoders.com/adatvedelem

11.3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.3.1 Szolgáltató és felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.
11.3.2. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.
11.3.3. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Debreceni Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.
11.3.4.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

Budapest, 2021.11.25 (utoljára módosítva: 2021.11.25)